کاشف

شتابدهنده عمومی

شتابدهنده عمومی

کاشف به عنوان حامی کسب و کارها و به کارگیری فرآیندهای بهره ور و دانش بنیان و با تکیه بر مهارت و تخصص مدیران، اساتید، مشاورین و نیروی انسانی متخصص و متعهد خود، در پی شکوفایی و ارتقا فضای کسب و کار کشور میباشد.

بنیان‌گذاران
روهام قلیچی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
روهام قلیچی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر