کافیته

بازاریابی و فروش قهوه و نوشیدنی گرم

بازاریابی و فروش قهوه و نوشیدنی گرم

کافیته از سال 95 در صنعت قهوه وارد شد و با ارئه محصولات شرکتهای دیگر به بازار فعالیت خود را ادامه داد.

بنیان‌گذاران
صادق جدی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
صادق جدی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر