کالاتگ

فروش کالا و خدمات با تگ های تخفیف گروهی

فروش کالا و خدمات با تگ های تخفیف گروهی

کالاتگ یک پلتفرم فروش کالا و خدمات با تگ های تخفیف گروهی برای همان شهر می باشد.

اعضا هیئت مدیره
میلاد صفیعی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر