کامپیوتر وارتباطات پیشرفته بسامد

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
شهید مطهری- خیابان کوه نور- خ هفتم- پلاک 7 - طبقه 2

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
محمدرضا بستاندوست
رئیس هیئت مدیره
ولی الله نظری
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر