کانون علمی بازی و ورزشی کودکان

توسعه ورزش برای کودکان
ورزش
آموزش: فناوری آموزشی: ابزارهای آموزش به کودکان

توسعه ورزش برای کودکان

کانون علمی بازی و ورزش کودکان ایران بر اساس مصوبه شورای عالی مرکز ملی نوآوری و فناوری های ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت علوم و زیر نظر معاونت علمی ریاست جمهوری و نماینده انحصاری انجمن بین المللی بازی های حرکتی و ورزش کودکان (CAPS) و نماینده انحصاری انجمن بین المللی بازی (IPA) می باشد.

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نهاد دولتی و حاکمیتی
نوع نهاد: سازمان
اطلاعات تماس
سایت مرکز
دریافت خدمات شتابدهی
مرکز نوآوری و فناوری ورزشی
سازمان ها یا نهادهای بالادستی
مرکز نوآوری و فناوری ورزشی
وابسته
بازدیدهای اخیر