کانون مربیان کسب و کار

مرجع آموزش بازاریابی محتوایی

مرجع آموزش بازاریابی محتوایی

کانون مربیان کسب و کار یک سایت مرجع آموزش بازاریابی محتوایی برای مدرسین و مشاورین کسب و کار می باشد.

بنیان‌گذاران
مهدی سیاح نیا
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
مهدی سیاح نیا
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر