عکس پروفایل کانکت شریف

کانکت شریف (راهکارهای هوشمند شریف)

خدمات هوشمند سازی

عکس پروفایل کانکت شریف

کانکت شریف (راهکارهای هوشمند شریف)

خدمات هوشمند سازی

خدمات هوشمند سازی

شرکت راهکارهای هوشمند شریف خدمات مختلف اینترنت اشیا، نظارت هوشمند بر ترافیک و مردم و پارکینگ هوشمند ارائه می‌کند.

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: متوسط (20 تا 100 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
دانشگاه صنعتی شریف، پارک علم و فناوری