کاوان - هوش ماندگار شایا

ابزار جمع آوری محتوای فارسی از وب سایت ها و صفحات شبکه های اجتماعی و دسته بندی و تحلیل آن ها

ابزار جمع آوری محتوای فارسی از وب سایت ها و صفحات شبکه های اجتماعی و دسته بندی و تحلیل آن ها

کاوان ابزاری برای جمع آوری محتوای فارسی از وب سایت ها و صفحات شبکه های اجتماعی و دسته بندی و تحلیل آن ها است. کاوان صدها هزار مطلب شبکه های اجتماعی و وب سایت ها را در لحظه رصد کرده و هر اتفاقی که با برند و شرکت شما مرتبط باشد شناسایی و در اختیار شما قرار می دهد.

بنیان‌گذاران
سارا حاجیلی
بنیان‌گذار
مهدیه ملکی
بنیان‌گذار
علی اخلاص
بنیان‌گذار
مهدی کاظمی
بنیان‌گذار
مهدی عینعلی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
مهدی عینعلی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر