کاوشگران آب - کاوش گران آب و پایش گران هوا باران رفسنجان

تولید کننده ایستگاه هوشمند اب و هواشناسی کشاورزی

تولید کننده ایستگاه هوشمند اب و هواشناسی کشاورزی

ایستگاه هوشمند آب و هواشناسی کشاورزی از سال 1394 در حال به روز رسانی و نمونه سازی بوده و هم اکنون در حال تولید محصول و معرفی و فروش می باشد

بنیان‌گذاران
معین ملامحمدی زاده نوقی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
محسن ملامحمدی زاده نوقی
رئیس هیئت مدیره
شهرزاد کرمی زارع قاسم آبادی
عضو هیئت مدیره
معین ملامحمدی زاده نوقی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر