کاوش لیزر

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
مبارک آباد-کوچه گلزار سوم شرقی-خیابان شقایق-پلاک 9-ساختمان صنم-طبقه دوم-واحد 25
بازدیدهای اخیر