کایت

شتاب دهنده تخصصی کشاورزی
اطلاعات تماس
ادمین سایت
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، کرمان، رفسنجان
خیابان کارگر ، حدفاصل کوچه 25 و 27
سایت اصلی
رایانامه

شتاب دهنده تخصصی کشاورزی

بازه این دوره 3 تا 6 ماه میباشد و در دوره شتابدهی تیم ها کار خود را ادامه می‌دهند و حمایت ها و خدمات بیشتری همچون توسعه محصول، توسعه بازار، جذب سرمایه و غیره را مطابق با قرارداد از شتاب دهنده دریافت می‌کنند.

بازدیدهای اخیر