عکس پروفایل کتابشار

کتابشار

سرویس امانت‌دهی کتاب

عکس پروفایل کتابشار

کتابشار

سرویس امانت‌دهی کتاب

سرویس امانت‌دهی کتاب

کتابشار سرویسی برای امانت‌دهی کتاب‌ها است که فرایند مطالعه و دسترسی به کتاب‌ها را برای افراد ارزان‌تر و ساده‌تر می‌سازد و به کسب‌و‌کار‌های حوزه‌ی کتاب در افزایش درآمد‌هایشان کمک می‌کند

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

بنیان‌گذاران