کدنویسی دارکوب - موسسه پژوهشی سبک زندگی نوین ارس

آموزش کدنویسی کاربردی به کودکان و نوجوانان

آموزش کدنویسی کاربردی به کودکان و نوجوانان

طرح دارکوب، طرحی در راستای آموزش و توانمندسازی کودکان و نوجوانان در زمینه کدنویسی است.

بازدیدهای اخیر