کشت و صنعت دام دشت

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، ری
کهریزک ، قاسم آباد شورآباد. ، خیابان 60متری امام حسین(ع) ، خیابان (فرعی دوم کوثر) ، خیابان (سیزدهم شمالی)چهارم کوثر ، پلاک 0 ، ساختمان انبارهای کوثر ، قطعه B763 ، طبقه همکف

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

بازدیدهای اخیر