کلینیک فناوری و صنعت ایران

کلینیک فناوری و صنعت ایران، بستری برای رفع نیاز‌ها و چالش‌های شرکت‌ها و کارخانه‌های فعال در تمامی حوزه‌های صنعت و فناوری می‌باشد. کلینیک فناوری و صنعت ایران، پلتفرمی برای ارتباط هدفمند بین فعالین حوزه‌های صنعتی مختلف و متخصصان و مشاوران مرتبط است.

جذب سرمایه
معنا
بازدیدهای اخیر