کنکاش مواد بهینه هفت

توسعه‌ی فناوری پیشرفته سلول پنوماتیکی فلوتاسیون برای فرآوری مواد معدنی و پرعیارسازی خاک‌های کم عیار اکسیده و سولفیدی و همچنین خاک‌های ترکیبی سولفیدی-اکسیدی-کربناته با روش فلوتاسیون

جذب سرمایه
معنا
بازدیدهای اخیر