کوآلاپ

شتابدهنده تخصصی حوزه بازی و سرگرمی

شتابدهنده تخصصی حوزه بازی و سرگرمی

کوآلاپ به پذیرش تیم ها در حوزه های سرگرمی و اسباب بازی می پردازد.

بنیان‌گذاران
حسن سیرانی
بنیان‌گذار
محمد جعفر اسماعیل خانیان
بنیان‌گذار
محمد علی مردانی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
احسان نظری
مدیر عامل
جذب سرمایه
داوین
بازدیدهای اخیر