کوردکالا

معرفی و عرضه محصولات تولیدی کردستان

معرفی و عرضه محصولات تولیدی کردستان

فروشگاه اینترنتی کوردکالا با دغدغه فرهنگی و معیشتی منطقه کردستان تلاش دارد تا با برنامه و رویکرد حرفه ای در زمینه های بازاریابی، تبلیغات، تجارت الکترونیک و همچنین بسته بندی و مشاوره تا به عنوان یک شتابدهنده و سرمایه گذار فعال از خاموشی کارگاه های تولیدی صنایع دستی کردستان جلوگیری کند. قرار است با همکاری کوردکالا با بزرگترین موسسه خیریه استان، کارگاه های صنایع دستی برای بازتوانی زنان سرپرست دایر و فروش این محصولات به صورت تضمینی از طریق کوردکالا انجام گردد.

بنیان‌گذاران
شاهو احمدی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
شاهو احمدی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر