کوشش رادیاتور

تولید رادیاتور خودرو

تولید رادیاتور خودرو

کوشش رادیاتور در تابستان 1343 به صورت کارگاه پایه گذاری گردید و در اواخر دهه 60 شمسی با توجه به نیاز خودروسازان داخلی، تامین بازار یدک خودرو و ورود به بازار بین‌المللی به شرکت تولیدی کوشش رادیاتور تبدیل گردید.

اعضا هیئت مدیره
مهدی پونکی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر