عکس پروفایل کولرنی

کولرنی (شبکه مجازی زبان آموزان ایرانی)

کولرنی CoLearny اولین شبکه مجازی زبان آموزان ایرانی

عکس پروفایل کولرنی

کولرنی (شبکه مجازی زبان آموزان ایرانی)

کولرنی CoLearny اولین شبکه مجازی زبان آموزان ایرانی

کولرنی CoLearny اولین شبکه مجازی زبان آموزان ایرانی

کولرنی | CoLearny شبکه ای از زبان آموزان ایرانی هست که افراد با ثبت نام در آن استاد زبان، پارتنر تمرینی، منابع آموزشی متناسب شرایط خود را خواهند یافت www.colearny.com

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

اطلاعات تماس

بنیان‌گذاران