کوپابی

تحقیقات بنیادی در حوزه عسل و زنبور
کشاورزی

تحقیقات بنیادی در حوزه عسل و زنبور

ما در آزمایشگاه پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی و زنبورستان تحقیقاتی شرکت اکتوتک ،در روند تولید غذای زنبورعسل با کنترل رطوبت، دما و مقدار شکر و نیز غلظت قندها محصولی عاری از سم های مضر و آلودگی های مختلف تولید کردیم.که این امر در رساندن جمعیت کلنی به حد طبیعی و مطلوب برای انجام عمل گرده افشانی به نحو مناسب ، افزایش جمعیت کلنی ها با تقویت کلنی از طریق غذای حاوی مواد مورد نیاز زنبور عسل ، جبران جمعیت کلنی هایی که در سمپاشی گیاهان آسیب دیده اند و پیشگیری از بیماری های شایع زنبور عسل از جمله کنه ،نوزما و انواع مختلف لوک در تحقیقات بالینی و به صورت مشاهدات عینی بسیار قابل قبول و کاربردی عمل کرده است. ما در آینده ای نزدیک در نظر داریم بر روی غذای زنبورعسل برای افزایش مقدار برداشت سالیانه و نیز زمستان گذرانی با کیفیت تر زنبورهای عسل و نیز تولید بر حسب نیاز ماهانه ،تولیدات خود را روانه بازار نماییم.

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی
دریافت خدمات شتابدهی
اکتوتک
افراک
بازدیدهای اخیر