عکس پروفایل کوپریتور

کوپریتور

برون‌‌سپاری پروژه‌‌های ساخت

عکس پروفایل کوپریتور

کوپریتور

برون‌‌سپاری پروژه‌‌های ساخت

برون‌‌سپاری پروژه‌‌های ساخت

برون‌‌سپاری پروژه‌‌های ساخت. منظور از “پروژه ساخت”، هر کاری است که شامل قسمتی سخت‌‌افزاری است که باید در فضای فیزیکی از مواد، سیستم‌‌ها و قطعات اولیه بوجود آید.

اطلاعات تماس

دفتر شرکت
ایران، فارس، شیراز
فلکه ستاد، کوچه ۳ مشیرفاطمی، ساختمان سه طبقه نارنجی-سفید رنگ
رایانامه

دریافت خدمات شتابدهی