کوین انرژی

توکن مخصوص تولید و مصرف انرژی
انرژی و منابع طبیعی

توکن مخصوص تولید و مصرف انرژی

پلتفرم تعاملی با هدف ایجاد قابلیت ارائه خدمات حوزه انرژی مبتنی بر انرژی تولید شده و یا صرفه جویی تملک شده و نیز ایجاد ظرفیت توزیع عادلانه یارانه انرژی با ستفاده از کوین انرژی و توکن های مخصوص هر نوع از حامل های انرژی

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی
دریافت خدمات شتابدهی
نیروان
افراک
بازدیدهای اخیر