کژال مارکت

واسط اینترنتی بین خریداران و فروشندگان

واسط اینترنتی بین خریداران و فروشندگان

کژال مارکت در واقع بازارگاهی اینترنتی است که واسط اینترنتی بین خریداران و فروشندگان می باشد و در آن خریداران می توانند محصول مورد نظر خود را از چندین فروشنده خریداری کنند.

بنیان‌گذاران
فرزاد گل نوری
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
فرزاد گل نوری
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر