کیا زیست پیشرو بارمان

تولید انواع محیطها و مکملها و کیتهای کشت سلولی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، همدان، بهار
کوی فرهنگیان، گلستان 2، پلاک 11
رایانامه

تولید انواع محیطها و مکملها و کیتهای کشت سلولی

بازدیدهای اخیر