کیا گیتی صنعت

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، رباط کریم
نصیرشهر، شهرک صنعتی نصیرشهر ، خیابان ذکریای رازی ، خیابان پروفسور حسابی 4 ، پلاک 4 ، M63-62-61-60 ، طبقه همکف

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
حسن اعرابی
علیرضا سلیمی طهرانی
بازدیدهای اخیر