کیهانه کاوش آمود

تامین تجهیزات آشکار سازی زیر سطحی و...
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
فردوس ، خیابان شهید مجید قبادی ، بلوار فردوس ، پلاک 86 ، طبقه اول ، واحد جنوبی

تامین تجهیزات آشکار سازی زیر سطحی و...

فعال در زمینه تامین تجهیزات آشکار سازی زیر سطحی تجهیزات لوله یاب تجهیزات نشت یاب کنترل هوشمند خطوط تجهیزات حفاظت کاتدی فشار سنج فلومتر نشت یابی آب نشت یابی گاز عیب یاب پوشش خطوط عیب یاب کابل نشت یاب گاز تجهیزات حفاظت از زنگ

اعضا هیئت مدیره
ایمان صالحی
رئیس هیئت مدیره
محمد حسینی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر