کی سیستم پارس

طراحی و ساخت پانل های پیش ساخته کنگره ای بتنی

طراحی و ساخت پانل های پیش ساخته کنگره ای بتنی

شرکت خانه های پیش ساخته کی سیستم پارس، یک شرکت فناور است که بر مبنای مطالعات و تحقیقات طولانی مدیر شرکت که منجر به ثبت اختراع در سال 1379 و تاسیس شرکت در سال 1386 شده است شکل گرفته است. ماموریت شرکت طراحی و اجرای سازه های زیبا، بهینه و کارآمد با استفاده از قطعات چین دار نازک بتنی پیش ساخته بنام کی سیستم می باشد. در این روش از 3 مولفه فرم های بهینه سازه ای و مصالح نوین و نوآوری در اتصالات به گونه ای مناسب استفاده شده است.

بازدیدهای اخیر