گروه آریا صنعت سلیم

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
مفتح جنوبی،روبروی دانشگاه تربیت معلم،بن بست واحدی ، پلاک 2،واحد 12

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

بازدیدهای اخیر