عکس پروفایل گروه اسکاپ

گروه اسکاپ

عکس پروفایل گروه اسکاپ

گروه اسکاپ

معرفی

اسکوتر دریایی مورد بحث، نمونه‌ای ساخته شده بوده است که وظیفه‌ی این گروه بهبود و توسعه‌ی محصول مورد نظر بوده است. اهم فعالیت‌های انجام شده آورده شده است. در راستای بهبود وضعیت کلی پروژه و مشکلات تشخیص داده شده، هدف‌های زیر در نظر گرفته شد: الف) بهبود سیستم فرمان ب) بهبود قوه‌ی محرقه پ) قابل حمل کردن بدنه ج) بهبود وضعیت مکان باتری د) چند تکه کردن تیوپ این محصول یک کاربرد عمومی در ساخت شناورهایی با کلاس‌های مختلف دارد و بنابر نیاز پیشران‌های گوناگون در بخش هدایت و کنترل قابلیت اختصاصی سازی متناسب با الزامات همان پیشران را دارد تا در آن مورد استفاده قرار گیرد.

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: تولیدی

دریافت خدمات شتابدهی