عکس پروفایل گروه اینترنتی ایران

گروه اینترنتی ایران

گروه‌های سرمایه‌گذاری بر کسب و کارها

عکس پروفایل گروه اینترنتی ایران

گروه اینترنتی ایران

گروه‌های سرمایه‌گذاری بر کسب و کارها

گروه‌های سرمایه‌گذاری بر کسب و کارها

گروه اینترنتی ایران (گروه اسنپ) متشکل از شرکت‌های اینترنتی است که متعهد به ترویج کارآفرینی و نوآوری در جامعه‌ی آنلاین ایران می‌باشد. ماموریت گروه اینترنتی ایران سرعت بخشیدن به رشد و موفقیت اقتصاد توسعه یافته بر پایه‌ی اینترنت در کشور و افزایش کیفیت زندگی مردم است. گروه اینترنتی ایران در حال حاضر تمرکز بر توسعه کسب و کارهای مبنتی بر فناوری‌های هوشمند در ایران دارد.

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: متوسط (20 تا 100 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی ، بازرگانی
سرمایه گذار
نوع سرمایه گذار: سرمایه گذار شرکتی ، سرمایه گذار خطرپذیر
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران

سرمایه گذاری ها