گروه تحقیقات صنعت شیمی هیوا

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان

اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
حسن آباد - زرگنده ، خیابان شهید علی کدویی ، کوچه کارون ، پلاک 4 ، طبقه منفی 1
اعضا هیئت مدیره
مژگان کارگر
رئیس هیئت مدیره
مریم کارگربه
افراک
بازدیدهای اخیر