عکس پروفایل گروه تحقیقات صنعت شیمی هیوا

گروه تحقیقات صنعت شیمی هیوا

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان

عکس پروفایل گروه تحقیقات صنعت شیمی هیوا

گروه تحقیقات صنعت شیمی هیوا

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان

اطلاعات تماس

دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
حسن آباد - زرگنده ، خیابان شهید علی کدویی ، کوچه کارون ، پلاک 4 ، طبقه منفی 1

اعضا هیئت مدیره