گروه دیجیکالا

هلدینگ فعال در حوزه تجارت الکترونیک
تجارت: تجارت الکترونیک

هلدینگ فعال در حوزه تجارت الکترونیک

کارمندان
علی دلیر
مدیر سئو - تمام وقت
سوابق تملک
بونس
اسفند 1400
سرمایه گذاری ها
فیدیبو
زیرمجموعه ها
دیجی کالا نکست
بازوی سرمایه گذاری
دیجی کالا
زیرمجموعه
اسمارتک
زیرمجموعه
بازدیدهای اخیر