گروه سرمایه گذاری تیهو - سرمایه گذاری تیهو کیش

سرمایه گذاری در حوزه های گردشگری، فن آوری مالی، آموزش و انتشارات

سرمایه گذاری در حوزه های گردشگری، فن آوری مالی، آموزش و انتشارات

شرکت سرمایه‌گذاری تیهو در زمینه گردشگری و احداث اقامتگاه های بومی فعالیت دارد و علاوه بر این حوزه، در حوزه های فن آوری های مالی، آموزش و ‌انتشارات اقدام به سرمایه گذاری می کند.

سرمایه گذاری ها
دیتالیکس
4,600,000,000 ریال
کادرو
بازدیدهای اخیر