عکس پروفایل گروه فلک

گروه فلک

طراحی و ساخت تجهیزات نجات دریایی

عکس پروفایل گروه فلک

گروه فلک

طراحی و ساخت تجهیزات نجات دریایی

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: تولیدی

دریافت خدمات شتابدهی