گروه مهندسی جم مکاترونیک دهکده

تعمیر و نگهداری انواع دستگاه های صنعتی و آزمایشگاهی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، البرز، کرج
انتهای خیابان شهید بهشتی – دانشگاه خوارزمی – مرکز رشد اتاق ۲۰۷
رایانامه

تعمیر و نگهداری انواع دستگاه های صنعتی و آزمایشگاهی

بازدیدهای اخیر