گسترش خدمات میثاق صبا

ارائه دهنده خدمات نوین و تخصصی ICT در صنعت حمل و نقل

ارائه دهنده خدمات نوین و تخصصی ICT در صنعت حمل و نقل

شرکت گسترش خدمات میثاق صبا ارائه دهنده خدمات نوین و تخصصی ICT در صنعت حمل و نقل (جاده ای، ریلی ، هوایی ، دریایی)، زنجیره تامین و سولوشن بانکی تخصصی در صنعت حمل و نقل می باشد.

بازدیدهای اخیر