گسترش میلاد فارمد

تولیدکننده محصولات پروبیوتیکی غیریخچالی

تولیدکننده محصولات پروبیوتیکی غیریخچالی

شرکت گسترش میلاد فارمد در سال 1389 در پاسخ به نیاز کشور به منظور پیشگیری، کنترل وبهبود بیماری های دستگاه گوارش، سیستم ایمنی کودکان وبزرگسالان و دستگاه تناسلی زنان و... در مرکز رشد داروئی دانشگاه تهران شروع به فعالیت نموده است.

بازدیدهای اخیر