گول صباح دنیز منطقه آزاد ماکو

فرآوری، بسته بندی و صادرات خشکبار

فرآوری، بسته بندی و صادرات خشکبار

گول صباح دنیز منطقه آزاد ماکو در زمینه فرآوری، بسته بندی و صادرات خشکبار فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر