گُل ستان

گل فروشی اینترنتی

گل فروشی اینترنتی

گُل ستان یک پلتفرم فروش گل در سراسر تهران می باشد.

بنیان‌گذاران
رضا امیدسالاری
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
پژمان امیدسالار
مدیر عامل
جذب سرمایه
رهنما ونچرز
بازدیدهای اخیر