ھلساول

اپلیکیشن تغذیه سالم
سلامت: تندرستی: نظارت و مدیریت سبک زندگی: تغذیه

اپلیکیشن تغذیه سالم

ھلسا اولین اپ فستینگ یا روزه متناوب در ایران است. ھدف در ھلسا تغییر سبک تغذیه افراد است. ما در ھلسا عقیده داریم که دوران رژیم ھای سخت و کوتاه مدت به پایان رسیده. اپلیکیشن ھلسا طبق علم روز دنیا طراحی شده است که این علم تمرکزش را روی زمانبندی غذا و محدود کردن کربوھیدرات می گذارد. به این صورت که شما از طریق فستینگ (روزه متناوب) میتوانید در بازه ھای مشخص به بدن خودتان استراحت دھید و غذا نخورید. علاوه بر این تاکید این علم روی یک روش کم کربوھیدرات اما پر پروتئین و چربی ھای طبیعی است. ما از طریق اپلیکیشن ھلسا افراد را در این مسیر ھمراھی می کنیم.

فعالیت این شرکت از تاریخ 1401/07/01 متوقف شده است.

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی
اطلاعات تماس
وبسایت مجموعه
رایانامه
بنیان‌گذاران
شایان عراقی
بنیان‌گذار
پگاه جهان‌خواه
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
پگاه جهان‌خواه
مدیر عامل
کارمندان
شایان عراقی
مدیر فنی
فائزه بهادوران
مدیر شبکه‌های اجتماعی و محتوا
دریافت خدمات شتابدهی
هاب شیراز
افراک
بازدیدهای اخیر