یاس پردیس دارو

تولید و بسته بندی محصولات آرایشی و بهداشتی، تولید مواد اولیه دارویی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، قزوین، قزوین
عدلیه ، خیابان گاز ، بلوار باهنر دانشگاه علوم پزشکی قزوین مرکز رشد زیست فناوری علوم پزشکی ، پلاک 0 ، طبقه همکف

تولید و بسته بندی محصولات آرایشی و بهداشتی، تولید مواد اولیه دارویی

اعضا هیئت مدیره
محسن حاتمی
مدیر عامل
صمد حاتمی
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر