یونش

پلتفرم تعاملی مدیریت یادگیری

پلتفرم تعاملی مدیریت یادگیری

یونش یک سایت برای مدیریت محتوای آموزشی است که به کمک آن مدرسان موسسات آموزشی و دانشگاهها می توانند برای صرفه جویی در زمان و هزینه، فعالیتهای کلاسی خود همانند مدیریت تمرینها، مدیریت محتوای آموزشی، پرسش و پاسخ و ارسال اطلاعیه ها را از طریق آن انجام دهند.

بنیان‌گذاران
فرشاد حسن زاده
بنیان‌گذار
محمدحسین امیری
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
فرشاد حسن زاده
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر