عکس پروفایل یکتا ونچرز
عکس پروفایل یکتا ونچرز

بازوی سرمایه گذاری یکتانت

یکتا ونچرز به عنوان بازوی سرمایه گذاری یکتانت فعال است. حوزه دیجیتال مارکتینگ محل اصلی تمرکز یکتاونچرز است. بعد از گسترش تعداد سرمایه گذاری های انجام شده توسط یکتانت و جدی شدن موضوع مدیریت پورتفوی سرمایه گذاری، یکتاونچرز برای مدیریت بهتر پورتفوی یکتانت ایجاد شده است.

نقش‌ها

سرمایه گذار
نوع سرمایه گذار: سرمایه گذار شرکتی
سری سرمایه گذاری A ، B
شکل تمرکز: تخصصی

اعضا هیئت مدیره

سازمان ها یا نهادهای بالادستی