عکس پروفایل DeMet

DeMet

سامانه خرید برق

عکس پروفایل DeMet

DeMet

سامانه خرید برق

سامانه خرید برق

سامانه خرید برق با استفاده از ارائه خدمات در قالب کارگزار بورس انرژی و مبتنی بر قوانین و مقررات بازار قرارداد٬های دو جانبه

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

دریافت خدمات شتابدهی