عکس پروفایل Entrade

Entrade

تبادل برق

عکس پروفایل Entrade

Entrade

تبادل برق

تبادل برق

موتور تجارت همتا به همتای مشترکین دیماندی برق با هدف ایجاد خرید و فروش ظرفیت در ساعت های پرباری بین صنایع مختلف

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

دریافت خدمات شتابدهی