M1 PUBLISHER

انتشار بازی های موبایل و همچنین بازی های کامپیوتری
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
سایت اصلی

انتشار بازی های موبایل و همچنین بازی های کامپیوتری

این شرکت دارای دو بخش مجزا برای انتشار بازی های موبایل و همچنین بازی های کامپیوتری است. این شرکت در حال حاضر 3 عنوان در طیف وسیعی از ژانرها و برای طیف وسیعی از مخاطبان منتشر کرده است.

جذب سرمایه
داوین
بازدیدهای اخیر