عکس پروفایل NEOXI

NEOXI

سیستم‌های تولید سدیم هیپوکلریت

عکس پروفایل NEOXI

NEOXI

سیستم‌های تولید سدیم هیپوکلریت

سیستم‌های تولید سدیم هیپوکلریت

استارتاپ NEOXI سیستم‌های تولید سدیم هیپوکلریت (الکتروکلریناتور) را ارایه کرده که تنها با 3 ماده ارزان قیمت و در دسترس: آب، نمک و برق؛ اقدام به تولید آب ژاول در محل نموده. این سیستم به نحوی طراحی شده است که به آسانی قابلیت امکان سرویس دهی و یا افزایش ظرفیت را دارد. نتایج تست‌ها نشان داده است که هیپوکلریت سدیم تولیدی در این سیستم در تمامی فاکتورها دارای پایداری و کارایی بیشتر نسبت به دیگرگندزداها می‌باشد.

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: تولیدی

دریافت خدمات شتابدهی