SaveApp

پلتفرم اعلام شرایط اضطراری برای سالمندان

پلتفرم اعلام شرایط اضطراری برای سالمندان

سیواپ، اپلیکیشن مراقبت از سالمندان تنها است که با ارائه سرویس ها و طراحی محصولات مراقبتی متناسب با نیاز آنان، به فعالیت می پردازد.

بازدیدهای اخیر