Viral Infection

سیستم تهویه هوشمند با فناوری هوش مصنوعی

سیستم تهویه هوشمند با فناوری هوش مصنوعی

سیستم های تهویه در ساختمان ها برای کمک به حذف هوای کهنه و جایگزینی آن با هوای تازه ضروری هستند. علاوه بر این، یک سیستم تهویه مناسب برای مبارزه با بیماری های موجود در هوا و مشخصات مضر هوا مورد نیاز است. این نیاز با شروع COVID-19 تشدید شده است. با این حال، سیستم های تهویه مطبوع فعلی موجود در بازار از بسیاری جهات کوتاهی می کنند، با کاربرد کمی هوشمند، فرآیندهای نصب دشوار، استفاده دشوار، و مقرون به صرفه نیستند. Viral infection به دنبال کاهش انتشار ویروس با کنترل جریان هوا به صورت هوشمند توسط الگوریتم های بینایی ماشین است.

اطلاعات تماس
نشانی
ایران، فارس، شیراز
شیراز، بلوار آزادگان، کارخانه استارت اپ شیراز
دریافت خدمات شتابدهی
فینیکس
بازدیدهای اخیر